Τρίτη, Οκτωβρίου 11, 2011

Μάθημα και το Σάββατο,... λόγω καταλήψεων


Μάθημα και το Σάββατο λόγω καταλήψεων

Οδηγίες για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών και τις μηνύσεις για τους βανδαλισμούς
Ρυθμίσεις για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών αλλά και επιπλέον μαθήματα εκτός διδακτικού χρόνου και τα Σάββατα, αποφάσισε το υπουργείο Παιδεία
Περικοπή εκδρομών, αξιοποίηση εορτών. Ρυθμίσεις για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών αλλά και επιπλέον μαθήματα και τα Σάββατα, αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας για την αναπλήρωση του διδακτικού χρόνου στα σχολεία που ήταν υπό κατάληψη. Αναπλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς.

Η υφυπουργός Παιδείας κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, απέστειλε σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών.

Παράλληλα, ο ειδικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου κ. Μιχάλης Κοντογιάννης, απέστειλε έγγραφο σήμερα με το οποίο «τραβάει το αυτί» σε εκπαιδευτικούς και αρμόδιους για την διοίκηση των σχολείων και του υπενθυμίζει τις «νομικές και τις ηθικές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Πάντως, σε όλη τη χώρα έχουν γίνει μηνυτήριες αναφορές στα σχολεία όπου υπήρξαν βανδαλισμοί, καταστροφές και άλλα φαινόμενα ανομίας με τις οποίες ζητείται και η αποζημίωση των ζημιών από τους δράστες ή από τους κηδεμόνες τους, όταν είναι ανήλικοι.

Η σχετική γκύκλιος της κυρίας Χριστοφιλοπούλου αναφέρει ότι:

Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση εξασφαλίζεται, με τους παρακάτω τρόπους:

α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

δ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα Σάββατα.

ε. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σωρευτική εφαρμογή των ανωτέρω και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του υπουργείου Παιδείας βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

2. Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε μάθημα η κάλυψη τουλάχιστον των 4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας.

3. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο προτείνει στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιαςθμιας εκπαίδευσης την οριστική διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυομένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει την πρότασή του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του σχολικού συμβουλίου.

Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Το έγγραφο Κοντογιάννη
Στο έγγραφο του ειδικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι:

Με δεδομένες τις καταστροφές που πραγματοποιήθηκαν σε Δημόσια περιουσία, από τις καταλήψεις σχολικών μονάδων, και με αφορμή τις διαμαρτυρίες που γίνονται στο υπουργείο Παιδείας από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για την υστέρηση του διδακτικού έργου των σχολικών μονάδων, κρίνεται απαραίτητη η υπενθύμιση της νομοθεσίας και η παραίνεση για την εφαρμογή της:

Κείμενη Νομοθεσία

• Η παράβαση καθήκοντος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα (άρ. 11, περ. Δ´ 1 του Ν. 1566/1985, άρ. 259 ΠΚ, άρ. 107 ΥΚ εν συνδ. με το ΠΔ 47/2006)

• Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης-επίσημης γνωστοποίησης της κατάληψης δημόσιων χώρων στις αρμόδιες αρχές (άρ. 37 ΚΠΔ , άρ. 11 Δ´ 1 του Ν. 1566/1985)

• Το ευαίσθητο θέμα της αστικής ευθύνης άπτεται, αφενός μεν της άμεσης ζημίας λόγω της κλοπής ή καταστροφής εκπαιδευτικού υλικού (Η/Υ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, θρανία, καρέκλες κ.λπ.) και των φθορών στις κτηριακές εγκαταστάσεις, αφετέρου δε της έμμεσης ζημίας λόγω του (υπό προϋποθέσεις) υψηλότερου μισθολογικού κόστους για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών

• Τονίζεται περαιτέρω, η τεράστια σημασία της ζημίας που υφίσταται η κοινωνική συνοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της υστέρησης του διδακτικού έργου

• Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας «είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου» (άρ. 11 Δ´1 του Ν.1566/1985), «εφαρμόζει τους νόμους» (Καθηκοντολόγιο, άρ 28 παρ. 2γ της Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ Β´ 1340), συγκαλεί το σχολικό συμβούλιο και ενημερώνει τους γονείς (Καθηκοντολόγιο, άρ. 32 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ Β´ 1340)

• Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευθύνη τήρησης του ωρολογίου προγράμματος και οργάνωσης της σχολικής ζωής (άρ. 11, ΣΤ´ 3 του Ν. 1566/1985)

• Ο Υποδιευθυντής ενημερώνει το βιβλίο υλικού της σχολικής μονάδας (Καθηκοντολόγιο άρ. 33 παρ. 7 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ Β´ 1340)».

«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οφείλουμε να υλοποιήσουμε, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις νομικές και ηθικές μας υποχρεώσεις με το βέλτιστο παιδαγωγικό τρόπο και να ζητήσουμε την συμπαράσταση όλων όσοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής» καταλήγει ο κ. Κοντογιάννης.
tovima
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...