Σάββατο, Οκτωβρίου 15, 2011

Φορολογικό,... τρελοκομείο


thumb


Σαν να ζουν σε φορολογικό τρελοκομείο αι­σθάνονται οι φορολογούμενοι με τη νέα φορολογική κλίμακα αλλά και το νέο «μα­χαίρι» στις φοροαπαλλαγές που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και ισχύουν αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2011.
Οι φόροι εκτοξεύονται στα ύψη, αφού αυξά­νονται ακόμη και πάνω από 1.500%. Φορολογού­μενοι με
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα οδηγού­νται σε οικονομικό αδιέξοδο.
Περισσότερο από όλους πλήττονται οι οικογέ­νειες και κυρίως οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Όσο πιο πολλά παιδιά και όσο πιο χαμηλά εισοδή­ματα έχει ένας φορολογούμενος, τόσο περισσό­τερο αυξάνονται οι πρόσθετοι φόροι που θα κλη­θεί να πληρώσει στην εφορία το 2012.
Οι έξτρα φόροι εισοδήματος που θα καταβάλουν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες φθάνουν μέχρι και τα 2.750 ευρώ, ενώ οι επιπλέ­ον φόροι για τους φορολογούμενους με ένα ή δύο παιδιά θα φθάσουν μέχρι και τα 1.040 ευρώ.
Μόνο από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις 12.000, ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήμα­τα του 2010, στις 5.000 ευρώ για το 2011 και την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας προ­κύπτουν τα εξής:
Φορολογούμενοι χωρίς παιδιά και εισοδήματα μεγαλύτερα από 5.000 και μέχρι 12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν για πρώτη φορά ετήσιο φόρο εισοδήματος από 50 έως και 700 ευρώ. Εάν έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 ευ­ρώ, θα χρεωθούν με επιπλέον φόρους από 700 έως 900 ευρώ.
Όσοι έχουν ένα ή δύο παιδιά και δηλώνουν ετή­σια εισοδήματα πάνω από 7.000 και μέχρι 32.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν φόρους αυξη­μένους κατά 100 έως και 1.040 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 15.000 έως 32.000 ευρώ θα πληρώσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτή­σουν φέτος έξτρα φόρο κατά 540 έως και 2.750 ευρώ.
Οι μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις εντοπίζονται στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Για τους φορολογούμενους χωρίς παιδιά με εισο­δήματα από 13.000 έως 20.000 ευρώ οι φόροι αυξάνονται από 44% έως 389%.
Για τους φορολογούμενους με ένα παιδί και ει­σοδήματα από 14.000 έως 20.000 ευρώ η φοροεπιβάρυνση αυξάνεται από 57% έως 855,6%. Οι φορολογούμενοι με δύο παιδιά και εισοδήματα από 16.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ θα πληρώ­σουν έξτρα φόρο για τα εισοδήματά τους που εί­ναι αυξημένος έως 467%.
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...