Σάββατο, Οκτωβρίου 15, 2011

Απελευθε­ρώνουν,... και τα ΚΤΕΛ;


thumb


Το ενδεχόμενο να προχωρή­σει και στην απελευθέρωση του κλάδου των ΚΤΕΛ, μετά την πλήρη απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και των ταξί που προωθεί η ηγεσία του υπουρ­γείου Υποδομών, εξετάζει η κυβέρνηση. Ύστερα από απαίτηση του κλιμακίου της τρόικας, προκηρύχθηκε από το υπουργείο Υποδομών με­λέτη, η οποία θα εξετάσει την αγορά αλλά και τη δυνατότη­τα απελευθέρωσής της.

Ο διαγωνισμός αφορά την εκπόνηση μελέτης με αντι­κείμενο τη «λειτουργία του συστήματος των ΚΤΕΛ και τις δυνατότητες απελευθέρω­σης της αγοράς» και αποτελεί αίτημα που απορρέει από το αναθεωρημένο μνημόνιο. Αν και ο πρόεδρος της Πανελλα­δικής Ομοσπονδίας Αυτοκινη­τιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) Σοφ. Φάτσιος υποστηρίζει ότι δεν τίθεται θέμα απελευθέρωσης, ωστό­σο, όπως όλα δείχνουν, στις αρχές του 2012 που αναμέ­νεται να έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, μαζί με την πλήρη απελευθέρωση των φορτηγών και βυτιοφόρων Δ.Χ. θα ανοίξει και το «μέτωπο» των ΚΤΕΛ.
Πάντως και σε αυτή την περίπτωση οι άδειες ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα ακριβές και μπορούν να συγκριθούν με αυτές των φορτηγών και βυτιοφόρων πριν από την απελευθέρωση. Και αυτό γιατί στην αγορά ο αριθμός των προς πώληση αδειών ΚΤΕΛ εί­ναι πολύ μικρός. Σημειώνεται ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 62 ΚΤΕΛ με στόλο 4.199 λεωφορείων.
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...