Τρίτη, Οκτωβρίου 18, 2011

Κούρεμα 60%,... προεξοφλούν οι τράπεζες

Ήδη, η Credit Agricole προσαρμόζει τον ισολογισμό της θυγατρικής της, Εμπορικής, με κούρεμα 60%
Φαίνεται ότι το ποσοστό κλείδωσε: Στο 60% ανέρχεται το κούρεμα του ελληνικού χρέους, που προωθεί η Ευρώπη, στα πλαίσια του προγράμματος εθελοντικής ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων, τα οποία κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές.

Το 24h.gr αποκαλύπτει πως η Εμπορική Τράπεζα δέχθηκε έκτακτο οικονομικό έλεγχο από τη μητρική της, Credit Agricole, με βασική αποστολή την προσαρμογή του
ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
ισολογισμού της σε πρόσθετες προβλέψεις, που θα προκύψουν από απομείωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της κατά 60%. Σημειώνεται πως η Εμπορική έχει ήδη εγγράψει επισφάλειες για κούρεμα 21% στα ελληνικά ομόλογα που κατέχει, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και οι διοικήσεις των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών έχουν ενημερωθεί για το προτεινόμενο κούρεμα, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος φέρεται να έχει αναλάβει τον υπολογισμό των δυνητικών απωλειών που θα υποστούν τα ασφαλιστικά ταμεία από μια τέτοια εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, το σενάριο που θα παρουσιάσουν Γερμανία και Γαλλία στο Eurogroup και εν συνεχεία στη Σύνοδο Κορυφής προβλέπει :
Κούρεμα 60% στα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές και έκδοση νέων ομολόγων 30ετους διάρκειας στο 40% της ονομαστικής αξίας των αρχικών χρεογράφων, με επιτόκιο που θα ενσωματώνει premium. Τα νέα ομόλογα θα φέρουν την πλήρη εγγύηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην κρατικοποίηση πολλών ελληνικών τραπεζών, καθώς θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Όσες τράπεζες τελικώς δεν στηριχθούν επαρκώς από τους βασικούς μετόχους τους ή δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια, θα προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εκδίδοντας κοινές μετοχές σε τιμή πολύ μικρότερη της τρέχουσας τιμής διαπραγμάτευσης.

Θανάσης Κουκάκης
24h.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...