Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2011

Σημαντικές μειώσεις,... στη δράση των κατασκευαστικών

Ο αριθμός των εταιρειών μειώθηκε κατά 22,2%
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος αποτυπώνεται κατά τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Σύμφωνα μ' αυτά, από το 2004 έως σήμερα ο αριθμός των εργοληπτικών εταιρειών από 7η έως και 3η τάξη, μειώθηκε κατά 22,2%,
από 712 σε 554 (δηλαδή κατά 158 εταιρείες).
Ειδικά σε ότι αφορά τις μεγαλύτερες εταιρείες (7ης τάξης) αυτές από 14 περιορίστηκαν σε 9 (μείωση κατά 35,7%). Ωστόσο, η μείωση του αριθμού δεν σήμανε και καλύτερες συνθήκες για όσες απόμειναν. Είναι ενδεικτικό ότι ενημερότητα πτυχίου δεν διαθέτουν σήμερα 88 από τις 554 εταιρείες και συγκεκριμένα:
www.careerjet.gr Αν ψάχνεις για δουλειά.

Η περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την μείωση του ελλείμματος, μέθοδος που συστηματικά ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, είναι μία ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανάπτυξη της οικονομίας επιλογή, αφού η μείωση του ΑΕΠ που τελικώς επιφέρει είναι και μεγάλη και μόνιμη και μάλιστα για μακρά περίοδο με τελικό αποτέλεσμα το αντίθετο από τον στόχο, αντί να δοθεί βάρος στην περιστολή των δαπανών της δημόσιας κατανάλωσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος.
Από την διαχρονική εξέταση του απόλυτου μεγέθους του ΠΔΕ αξίζει να σημειωθεί η σημαντική μείωσή του κατά 21% το 2005/2004, από 9,5 δισ. ευρώ σε 7,5 δισ. ευρώ καθώς και η αντιστροφή της αυξητικής πορείας του ΠΔΕ μετά το 2008 οπότε και σε απόλυτη τιμή σημειώνει το μέγιστο της περιόδου 9,6 δισ. ευρώ.
Οι διαδοχικές μειώσεις ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης στην χώρα έχουν οδηγήσει το μέγεθος κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της περιόδου, 7,55 δισ. ευρώ το 2011 και 7,7 δισ. ευρώ το 2012, αναφέρει ο ΣΑΤΕ.
Η επιλογή της υστέρησης του ρόλου των δαπανών για έργα υποδομών του ΠΔΕ συνεπάγεται και μειωμένη απορροφητικότητα πόρων από την ΕΕ αλλά και καθυστέρηση στην δημιουργία, βελτίωση και συντήρηση υποδομών, η οποία με την σειρά της μεταφράζεται σε σημαντική επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας.
Έχοντας όλα αυτά υπόψη τους οι εργολήπτες-μέλη του ΣΑΤΕ, αποφάσισαν να συζητήσουν κατά τρόπο συστηματικό και ανοικτό τα επιμέρους προβλήματα και να διατυπώσουν κατά τρόπο τεκμηριωμένο τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες, επισημαίνει ο ΣΑΤΕ.
24h NewsRoom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...