Δευτέρα, Οκτωβρίου 17, 2011

Ευνοϊκότεροι οι όροι αποπληρωμής δανείων,... των ενστόλων


Ευνοϊκότεροι οι όροι αποπληρωμής δανείων των ενστόλων

Ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των δανείων του ένστολου και πολιτικού προσωπικού πέτυχε, μετά από παρέμβασή του, ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Χρήστος
Παπουτσής.

ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
Ειδικότερα, για όσους πήραν δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα ισχύσουν πλέον τα εξής:

1) Παράταση του χρόνου διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.

2) Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες χωρίς καμία καταβολή με ταυτόχρονη δυνατότητα παράτασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.

3) Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη δυνατότητα παράτασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία αρχικής εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά .

Για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011:

α) το ποσό της κάθε παρακρατούμενης δόσης δεν θα υπερβαίνει τα 6/10 του καταβαλλόμενου μισθού

β) το ποσό των μη παρακρατηθέντων δόσεων – για αυτούς τους τρεις μήνες- χωρίς προσαυξήσεις με τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, να επιμεριστεί και να καταβληθεί σε 48 ισόποσες δόσεις, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης από την 1-1-2012.
ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...