Κυριακή, Οκτωβρίου 23, 2011

Στην πείνα,... με κάτι μύρια


thumb


«Άπόροι» με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ... Την ίδια ώρα η διαρροή ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό μόνο το 2009 είναι πάνω από 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα ευρήματα των δι­ασταυρώσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν τα εισοδήματα φορολογουμένων που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό την τελευταία διετία.

Ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος μιλώντας στη Βουλή αναφέρ­θηκε στους ελέγχους που διενεργεί η ΓΓΠΣ σε περιπτώσεις που το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό

www.careerjet.gr Αν ψάχνεις για δουλειά.
υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα εν λόγω πο­σά αφορούν μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώ­σεις και τραπεζικές επιταγές πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό και εισπράξεις συμβεβλημένων επιχειρήσεων, μέσω πιστω­τικών καρτών. Όπως αποκάλυψε ο Ευ. Βενιζέλος, τα εμ­βάσματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό το 2009 ανήλ­θαν σε 5,4 δισ. ευρώ και αφορούν 180.000 συναλλασ­σόμενους και 720.000 συναλλαγές. Εξ αυτών ποσό 4,9 δισ. ευρώ αφορούσε εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ και συναλλαγές 8.667 φυσικών και νομικών προσώπων.
Από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφο­ριακών Συστημάτων προέκυψαν 542 περιπτώσεις φορολογουμέ­νων που μετέφεραν στο εξωτερικό καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και
ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ 200¤!
έχουν δηλωμένο εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ. Συνολικά 3.718 φορολογούμενοι με δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 20.000 ευρώ μετέφεραν έκαστος στο εξωτερικό καταθέσεις αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, την επόμενη εβδομάδα θα έχουν συνάντηση εργασίας υπηρεσιακοί παράγο­ντες ελληνικών υπουργείων με Ελβετούς αξιωματούχους για τη συνομολόγηση συμφωνίας για τη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι στην Ελβετία. Σημειώνεται πως στα τέλη Ιουνίου ο Βενιζέλος είχε επικοινωνία με την Ελβετίδα ομόλογό του, με την οποία εξέτασαν το πλαίσιο πιθανής διακρατικής συμφωνίας Ελ­λάδας και Ελβετίας κατά τα πρότυπα αυτής που συνήψαν οι Ελβετοί με Βρετανία και Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτό η συμφωνία που εξετάζουν Ελ­λάδα και Ελβετία αφορά την είσπραξη ενός ποσού από τη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων, που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%. Το υπουργείο Οικονομικών τοποθετεί τις εν λόγω καταθέσεις στα 150 δισ. ευρώ, οπότε η συνολική απόδοση μπορεί να κυμανθεί στα 15-30 δισ. ευρώ.

Στη φόρα οι μεγαλο-οφειλέτες
Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο Βενιζέλος, την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιηθεί η λίστα των μεγαλο-οφειλετών του Δημοσίου. Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως περιμένει την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σημείωσε ότι ελ­πίζει πως θα είναι θετική. Άφησε, πάντως, να εννοηθεί πως η λίστα των μεγαλο-οφειλετών θα δημοσιοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Σημειώνεται πως 14.700 οφειλέτες του Δη­μοσίου, από τους οποίους οι 6.500 είναι φυσικά πρόσωπα και οι 8.200 νομικά πρόσωπα, έχουν χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ και οφείλουν το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αποτελούν δε το 1,6% των φοροφυ­γάδων και οι οφειλές τους είναι από 150.000 ευρώ και άνω. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 41 δισ. ευρώ και οφείλονται από 900.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα και από αυτούς οι 892.000 οφείλουν ποσά μέχρι 150.000 ευρώ, με τους 716.000 να οφεί­λουν ποσά μέχρι μόλις 3.000 ευρώ.
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...