Κυριακή, Οκτωβρίου 23, 2011

Μια μελέτη,... για το κούρεμα


thumb

Ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστη­μίου Juan Jose Torcuato Di Tella της Αργεντινής Juan Jose Cruces και ο βοηθός καθηγητής Οικο­νομικών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Christoph Trebesch, σε άρθρο τους που δημοσίευσαν στο Voxeu.org, σχολιάζουν ότι μία ανάλυση των αναδιαρθρώσεων χρέους που συνέβησαν μεταξύ του
1970 και του 2010 προσφέρει στοιχεία για τη συσχέτιση του ύψους του «κουρέματος» χρέους με την ευκολία επιστροφής μιας χώρας στις διεθνείς αγορές.

ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ 200¤!
Τα ευρήματα της έρευνάς τους έρχονται σε οξεία αντίθεση με την οικονομική θεωρία, η οποία θέλει τις χώρες που κη­ρύττουν στάση πληρωμών του εξωτερι­κού τους χρέους να «τιμωρούνται» με αποκλεισμό από τις διεθνείς αγορές. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι χώρες αυτές συνήθως έχουν αποκαταστήσει μέσα σε έναν μόλις χρόνο την πρόσβασή τους στις αγορές, και με περιορισμένες μάλιστα συ­νέπειες για τα κόστη δανεισμού τους.
Αν ωστόσο, σημειώνουν οι Cruces και Trebesch, εστιάσει κανείς στο ύψος των ζημιών των πιστωτών και όχι στο γεγονός της στάσης πληρωμών καθαυτό, τότε τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν και διασταύ­ρωσαν στοιχεία από 200 και πλέον πηγές για όλες τις αναδιαρθρώσεις χρέους της περιόδου 1970-2010.

www.careerjet.gr Αν ψάχνεις για δουλειά.
Το συμπέρασμα
Για τον υπολογισμό του ύψους του haircut σε κάθε περίπτωση βασίστηκαν στη δια­φορά στην παρούσα αξία των παλαιών και νέων χρεογράφων, με discountτα επιτό­κια της αγοράς που επικρατούσαν αμέσως μετά την ανταλλαγή. Στη συνέχεια, συσχέ­τισαν το ύψος του haircut με τις συνθήκες δανεισμού που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κάθε χώρα.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το μεγα­λύτερο haircut συνδέεται στενά αφενός με αυξημένα μετέπειτα κόστη δανεισμού για μία χώρα, αφετέρου με μεγαλύτερα διαστήματα αποκλεισμού από τις διεθνείς αγορές. Τονίζουν, επίσης, ότι τα αποτελέ­σματα της έρευνάς τους δεν αποτελούν αποδείξεις, παρά μόνον ισχυρές ενδείξεις για το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερο είναι το haircut του χρέους μια χώρας τόσο πιο αργά θα επιστρέψει και τόσο πιο ακριβά θα ξαναδανειστεί αυτή η χώρα από τις διεθνείς αγορές.
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...