Δευτέρα, Οκτωβρίου 17, 2011

Από Νοέμβρη οι εργολαβίες,... για είσπραξη φόρων


Από Νοέμβρη οι εργολαβίες για είσπραξη φόρων 

Οι κυνηγοί οφειλετών του Δημοσίου εκδηλώνουν ενδιαφέρον ώς τα τέλη Οκτώβρη
Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να μπουν και οι ιδιώτες στο κυνήγι των οφειλετών του Δημοσίου, με την υπογραφή συμβάσεων εξάμηνης διάρκειας.

Ελεγκτικές εταιρείες, δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες που επιθυμούν να συνδράμουν στην είσπραξη των χρεών θα πρέπει να εκδηλώσουν μέσω e-mail το ενδιαφέρον τους στο υπουργείο Οικονομικών μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.

ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
Πρώτοι στη σειρά για έρευνα είναι οι 15.000 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ έκαστος.

Πρόκειται για περίπου 6.000 νομικά πρόσωπα που χρωστούν συνολικά 32 δισ. ευρώ και 9.000 φυσικά πρόσωπα που οφείλουν 5 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι φάκελοι άλλων 800.000 οφειλετών με χρέη έως 150.000 ευρώ έκαστος ή συνολικά 5 δισ. ευρώ.

Ελεγκτικές εταιρείες, δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία θα εντοπίζουν τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου και θα υποδεικνύουν στις φορολογικές αρχές πρακτικές για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αμοιβή θα είναι από 200 έως 1.000 ευρώ για κάθε υπόθεση.

Οι ιδιώτες θα εντοπίζουν συγκεκριμένα:

* Τα επιπλέον περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου ή οι συνυπόχρεοι αυτών, όπως ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί.

* Τις απαιτήσεις στα χέρια τρίτων.

* Ειδικά περιουσιακά στοιχεία.

* Περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν.

* Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του οφειλέτη.

* Εικονικές μεταβιβάσεις.

* Εικονικά βάρη, όως για παράδειγμα σε ακίνητα.

* Τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
tovima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...