Τρίτη, Οκτωβρίου 11, 2011

Δίνουν την 6η δόση,... σιγή για το «κούρεμα» και τις παρενέργειες

Εξοδος από την ύφεση το 2013 και βλέπουμε...
Στις αρχές Νοεμβρίου εκτιμάται η εκταμίευση της 6ης δόσης ύψους 8 δισ. ευρώ στη χώρα μας, ανακοίνωσε σήμερα η τρόικα. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα απαιτηθούν και νέα μέτρα για το 2013-2014 ενώ δεν βλέπει έξοδο από την ύφεση πριν το 2013. Ως θετικό παράδειγμα αναφέρει την υπόθεση της εξυγίανσης της Proton Bank με την εφαρμογή, για πρώτη φορά, του σχετικού τραπεζικού νόμου. Ωστόσο η τρόικα κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους αλλά και για το τι σημαίνουν για τους Ελληνες πολίτες τα επιπλέον μέτρα.
 
"Από τη στιγμή που το Eurogroup και οι επικεφαλής του ΔΝΤ εγκρίνουν την πέμπτη έκθεση των επιθεωρητών της τρόικας, η επόμενη δόση θα είναι διαθέσιμη,
το πιθανότερο στις αρχές Νοεμβρίου", αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι "η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από την επαρκή χρηματοδότηση τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα".
Τονίζει, επίσης, ότι η ύφεση αναμένεται μεγαλύτερη από αυτή που είχε εκτιμηθεί τον Ιούνιο και πως ανάκαμψη βλέπει μετά το 2013.  Επίσης "η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2011 δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί εν μέρει λόγω της περεταιτέρω πτώσης του ΑΕΠ αλλά επίσης λόγω υστερήσεων στην εφαρμογή κάποιων από των συμφωνημένων μέτρων".
Όσον αφορά στο 2012 η τρόικα θεωρεί ότι τα επιπλέον μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση "σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή του αναθεωρημένου μεσοπρόθεσμου σχεδίου" επαρκούν για να παραμείνει ο στόχος του ελλείμματος για το 2012.
Ωστόσο όσον αφορά στο 2013-2014 θα απαιτηθούν νέα μέτρα τα οποία θα ενσωματωθούν στην αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου στα μέσα του 2012.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, η ανακοίνωση αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος με τη σύσταση ταμείου ιδιωτικοποιήσεων. Ωστόσο, παρατηρεί ότι υπάρχουν οι καθυστερήσεις στην προετοιμασία των προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και, ως ένα βαθμό, "η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς συνεπάγονται αισθητή μείωση των εσόδων που αναμένονταν το 2011". 

"Η κυβέρνηση" προστίθεται στην ανακοίνωση "επιμένει στη δέσμευσή της για έσοδα 35 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014".
Θετικά αξιολογεί η τρόικα την απόφαση -κατόπιν εντολής της με email- της κυβέρνησης να  ανασταλεί η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανακοίνωση της τρόικας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της Proton Bank ως θετικό παράδειγμα της εφαρμογής του τροποποιημένου τραπεζικού νόμου που διασφαλίζει ότι "μη βιώσιμες τράπεζες μπορούν να τεθούν υπό εκκαθάριση με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των καταθετών και  διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος".

Η ανακοίνωση της τρόικας

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
 
"Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την πέμπτη επίσκεψη αξιολόγησης στην Ελλάδα, η οποία αποσκοπούσε στη συζήτηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία, σε επίπεδο κλιμακίου εκπροσώπων, με τις ελληνικές αρχές επί των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών που απαιτούνται προκειμένου το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης. 
 
Όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας, η ύφεση προβλέπεται να είναι εντονότερη σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου η δε ανάκαμψη δεν αναμένεται πριν από το 2013. Δεν παρατηρείται προς το παρόν βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών ούτε αύξηση των επενδύσεων. Τούτο οφείλεται εν μέρει στο ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων δεν έχει φτάσει στο επίπεδο εκείνο που απαιτείται ώστε να αρχίσει να μεταβάλλεται το επιχειρηματικό κλίμα. 
 
Εν τούτοις, οι εξαγωγές ανακάμπτουν -έστω και από χαμηλά επίπεδα- η δε ενδυνάμωση του τομέα των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε πιο ισόρροπη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί δραστικά το τελευταίο έτος και αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα κατώτερα του μέσου πληθωρισμού της ευρωζώνης στο προσεχές μέλλον. 
 
Στο δημοσιονομικό τομέα, η κυβέρνηση πέτυχε μεγάλη μείωση του ελλείμματος στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη του προγράμματος, παρά την έντονη ύφεση. Ωστόσο, η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2011 δεν είναι πλέον εφικτή, εν μέρει λόγω περαιτέρω μείωσης του ΑΕΠ αλλά και λόγω αποκλίσεων στην υλοποίηση κάποιων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί. 
 
Όσον αφορά το 2012, πιστεύουμε ότι τα πρόσθετα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, θα επαρκέσουν ώστε το δημοσιονομικό πρόγραμμα να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης και να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου για έλλειμμα 14,9 δισ. ευρώ. 
 
Όσον αφορά τα έτη 2013-14 είναι πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο επικαιροποίησης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής πριν από τα μέσα του 2012. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα ευνοεί την ανάπτυξη και ενόψει των αισιόδοξων προοπτικών για βελτίωση του μηχανισμού συλλογής εσόδων, που ήδη έχουν ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής, είναι ουσιώδους σημασίας τα εν λόγω μέτρα να επικεντρωθούν στο σκέλος των δαπανών. 
 
Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, έχει επιτευχθεί πρόοδος με τη σύσταση ταμείου ιδιωτικοποιήσεων με άρτια διαχείριση. Ωστόσο οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προετοιμασία των προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και, ως ένα βαθμό, η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς συνεπάγονται αισθητή μείωση των εσόδων που αναμένονταν το 2011. Η κυβέρνηση εν τούτοις επιμένει στη δέσμευσή της για έσοδα 35 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014. Βασικός παράγοντας επιτυχίας του προγράμματος είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων από πολιτικές πιέσεις. 
 
Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή τους βάση μέσω εργαλείων που βασίζονται στην αγορά. Όπως έγινε σαφές από την εξυγίανση της Proton Bank το περασμένο Σαββατοκύριακο, η πρόσφατη τροποποίηση του τραπεζικού νόμου διασφαλίζει ότι μη βιώσιμες τράπεζες μπορούν να τεθούν υπό εκκαθάριση με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των καταθετών και διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
 
Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει μεταξύ άλλων σημειωθεί πρόοδος στις μεταφορές, στις διαδικασίες αδειοδότησης και στα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Η συνολική πρόοδος υπήρξε άνιση και γι’αυτό η ενδυνάμωση των μεταρρυθμίσεων παραμένει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση να ανασταλεί η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης είναι σημαντικό βήμα, διότι θα διασφαλίσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας, η οποία απαιτείται προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και να αποφευχθεί η παγίωση υψηλών ποσοστών ανεργίας. 
 
Συνολικά οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και να δημιουργηθούν οι όροι που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη, είναι απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να επιμείνουν περισσότερο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και την οικονομία γενικότερα. 
 
Η επιτυχία του προγράμματος εξακολουθεί να εξαρτάται από την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα ("PSI") και από το δημόσιο τομέα . Οι εν εξελίξει συζητήσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο της 21ης Ιουλίου διασφαλίζουν την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος. 
 
Όταν το Eurogroup και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εγκρίνουν τα συμπεράσματα της πέμπτης αξιολόγησης, η επόμενη δόση ύψους 8 δισ. ευρώ (5,8 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και 2,2 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ) θα είναι διαθέσιμη, πιθανότατα, στις αρχές Νοεμβρίου".
 enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...