Δευτέρα, Οκτωβρίου 31, 2011

Συνήγορος Καταναλωτή: -50% στα πάγια τέλη σε όσους έχουν διακοπή τηλεφώνου

Μείωση των πάγιων τελών για τους συνδρομητές που έχουν προσωρινή διακοπή και για όσο διαρκεί αυτή ζητά ο Συνήγορος 
Μείωση των πάγιων τελών για τους συνδρομητές που έχουν προσωρινή διακοπή και για όσο διαρκεί αυτή ζητά ο Συνήγορος
Μείωση πάγιων τελών σε όσους συνδρομητές έχουν προσωρινή διακοπή ζητά με σύστασή του προς τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα ο επικεφαλής του φορέα, Ευάγγελος
Ζερβέας, κατέθεσε αίτημα προς τις εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών να περιορίσουν στο μισό τα πάγια μηνιαία τέλη, σε όσους συνδρομητές έχει γίνει προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών τους και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η διακοπή.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό καταγγελιών σχετικά με το ύψος των πάγιων μηνιαίων τελών που χρεώνονται από τους παρόχους, ακόμη και όταν η παροχή των υπηρεσιών έχει διακοπεί εξαιτίας ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών.
Σε ανακοίνωσή του ο φορέας επισημαίνει ότι: “'Εάν περιστέλλεται η δυνατότητα χρήσης του εύρους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δίχως όμως να αναπροσδιορίζεται και το αρχικό τίμημά τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στο υπαρκτό μέγεθος της επιτρεπόμενης πρόσβασης, τότε οι οικονομικές επιβαρύνσεις τις οποίες υφίστανται οι καταναλωτές - συνδρομητές δύναται να χαρακτηριστούν ως υπέρμετρες και καταχρηστικές σύμφωνα με το νόμο”.
24h NewsRoom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...