Δευτέρα, Νοεμβρίου 07, 2011

Το Makedonia Palace,... βάζει ξαφνικά λουκέτο


Το Makedonia  Palace βάζει  ξαφνικά λουκέτο 

Ακαρπες οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας για τον επαναπροσδιορισμό των όρων της μίσθωσης
«Τέλος εποχής» θα σηµάνει το τέλος του χρόνου για το ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαχειρίζεται η αλυσίδα ξενοδοχείων πόλης «Classical» του οµίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη, καθώς οι διαπραγµατεύσεις της εταιρείας για τον επαναπροσδιορισµό των όρων της σύµβασης µίσθωσης µε τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο οποίο ανήκει το ακίνητο, δεν έχουν φέρει αποτέλεσµα. Το ξενοδοχείο αναµένεται να κλείσει στο τέλος του χρόνου, ενώ «αγκάθι» εδώ και αρκετό καιρό για τη λειτουργία του είναι το υψηλό µίσθωµα. Η οικονοµική κρίση και η σηµαντική µείωση των εσόδων στα αστικά ξενοδοχεία – ειδικά της Αθήνας – τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην επαναδιαπραγµάτευση µισθώµατος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που η ιδιοκτησία ήταν Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) η αδυναµία να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση οδήγησε σε κλείσιµο ξενοδοχείων, όπως το «Εσπέρια» και το «Κάνιγγος 21» την περασµένη χρονιά. Απαντώντας σε ερώτηση του «Βήµατος» η αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑΕΤΑΜ αναφέρει ότι «η µισθώτρια εταιρεία, η οποία εκµεταλλεύεται την ως άνω ξενοδοχειακή µονάδα, κατήγγειλε τη σύµβαση µίσθωσης στις 13.10.2011, πράγµα που σηµαίνει ότι µετά την παρέλευση τριών µηνών, ήτοι στις 13.1.2012, το µίσθιο θα παραδοθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Για τον σκοπό αυτόν σηµειώνεται ότι «θα συσταθεί Επιτροπή Παραλαβής του ακινήτου, έργο της οποίας θα είναι να παραλάβει και τον εξοπλισµό του ξενοδοχείου, ο οποίος επίσης ανήκει στο ΙΚΑΕΤΑΜ». Παράλληλα «οι οποιεσδήποτε εκατέρωθεν οικονοµικές, νοµικές ή άλλης φύσεως εκκρεµότητες που προκύπτουν, ή τυχόν θα προκύψουν κατά την παραλαβή του ακινήτου, θα επιλυθούν κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών, στο πλαίσιο της τρέχουσας σύµβασης µίσθωσης, ειδάλλως διά της δικαστικής οδού».

Μειοδοτικός διαγωνισμός
Εν τω µεταξύ η αρµόδια ∆ιεύθυνση επισηµαίνει ότι από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εγκρίθηκε ήδη «η διενέργεια δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την πρόσληψη συµβούλου αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, µε σκοπό την εκπόνηση µελέτης αξιοποίησης και τη σύνταξη των απαραίτητων τευχών δηµοπράτησης, για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού ανάδειξης επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει τη µακροχρόνια διαχείριση και εκµετάλλευση της ως άνω ξενοδοχειακής µονάδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Πηγές του ξενοδοχειακού οµίλου σηµειώνουν ότι η σύµβαση µίσθωσης του Makedonia Palace από τη θυγατρική του ξενοδοχειακού οµίλου Ελληνική Τουριστική ΑΞΤΕ µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λήγει στο τέλος του χρόνου, καθώς ήταν διάρκειας 15 ετών, µε δυνατότητα επέκτασης για τρία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση τη λήξη της σύµβασης, σηµειώνεται ότι οι όροι της δεν µπορούν να συνεχίσουν να ισχύουν ως έχουν. Ωστόσο το ξενοδοχείο είναι ένα ακίνητο που ενδιαφέρει τον ξενοδοχειακό όµιλο, αποτελώντας «σύµβολο» για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τον τελευταίο µήνα ο ξενοδοχειακός όµιλος βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τον επαναπροσδιορισµό των όρων της σύµβασης, µε βασικό θέµα το ύψος του µισθώµατος. Σύµφωνα µε πληροφορίες το ετήσιο µίσθωµα που κατέβαλλε η αλυσίδα προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν ύψους 3,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό µειώθηκε στα 3 εκατ. ευρώ ετησίως, ύστερα από τη νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για µείωση κατά 20% στα ενοίκια 204 ξενοδοχείων που ανήκουν σε ΝΠ∆∆ στα µέσα του περασµένου Μαΐου, παρατείνοντας επιπλέον τις µισθώσεις σε ακίνητα τα οποία ανήκουν στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, την ΚΕ∆ ή ΝΠ∆∆, ως 12 έτη. Επίσης ορίστηκε και η δηµιουργία εξωδικαστικού µηχανισµού επίλυσης διαφορών για την αναπροσαρµογή εµπορικών µισθωµάτων που προβλέπει µια διαδικασία διάρκειας ενός µήνα, µε αµοιβαίες υποχωρήσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου. Παρά τη µείωσή του κατά 20% το µίσθωµα για το συγκεκριµένο ξενοδοχείο κρίνεται υψηλό, καθώς ο αστικός προορισµός πλήττεται το τελευταίο διάστηµα. Η Θεσσαλονίκη είναι «ίσως ο πιο δύσκολος αστικός προορισµός στην Ελλάδα», σηµειώνει ο διευθύνων σύµβουλος της ξενοδοχειακής αλυσίδας Domotel και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Κ. Αλεξόπουλος.

Αυξήθηκαν τα ξενοδοχεία
Οπως εξηγεί, παρά τον προβληµατισµό που επικρατεί στα αθηναϊκά ξενοδοχεία λόγω της υποβάθµισης του ιστορικού κέντρου και των επεισοδίων, στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται µείωση της κύριας ξενοδοχειακής δραστηριότητας, ενώ έχουν αυξηθεί τα ξενοδοχεία. Παράλληλα σηµειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, µε την οικονοµική κρίση, «έχει µειωθεί η συνεδριακή και η εκθεσιακή δραστηριότητα, αλλά και η ελληνική αγορά». Ενώ προσθέτει ότι «σε συνέχεια αυτής της πίεσης, έχουν ακολουθηθεί κακές πολιτικές τιµών από συγκεκριµένα ξενοδοχεία, µε αποτέλεσµα τον “κανιβαλισµό” της αγοράς». Οι τιµές των ξενοδοχείων είναι «τόσο χαµηλές», αλλά «δεν είναι εύκολο να ξανανέβουν», προσθέτει, ενώ σηµειώνει ότι η πόλη είναι προορισµός µε «πολύ αξιόλογο ξενοδοχειακό δυναµικό και τουριστικό προϊόν» και υπάρχει ενδιαφέρον από ξένες αγορές για τις οποίες γίνονται προσπάθειες προσέγγισης. Την τελευταία δεκαετία το ξενοδοχειακό δυναµικό της συµπρωτεύουσας έχει διπλασιαστεί και υπολογίζεται σε 130 ξενοδοχεία (30 πολυτελούς και Α’ κατηγορίας), χωρίς να συµβαδίζει µε την πορεία της πληρότητας, υπογραµµίζει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης κ. Α. Θωµόπουλος, αναφέροντας ότι τα ξενοδοχεία παρουσίασαν αύξηση στις πληρότητες ως 6%, ωστόσο «οι τιµές είναι πολύ πεσµένες». Στο εννεάµηνο οι διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» αυξήθηκαν κατά 12,30%, όµως δεν αντιστοιχούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς τους καλοκαιρινούς µήνες το αεροδρόµιο ουσιαστικά εξυπηρετεί τη Χαλκιδική και την Πιερία.

Ξενοδοχείο-«σύμβολο» για τη Θεσσαλονίκη
Γνωστό για την πολυτέλειά του, έχει φιλοξενήσει πολλές εγχώριες και διεθνείς προσωπικότητες
Το κλείσιµο του Makedonia Palace θα επιφέρει πλήγµα στην τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελεί «ορόσηµο» για την πόλη. Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων χτίστηκε τη δεκαετία του 1970, επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραµανλή, και διαθέτει 284 δωµάτια και σουίτες. Ανακαινίστηκε πλήρως και επαναλειτούργησε τον Σεπτέµβριο του 1995, ενώ το 2002-2003 πραγµατοποιήθηκε ξανά ριζική ανακαίνιση. Θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή στην Ελλάδα, βρίσκεται στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την ανατολική αστική προκυµαία της πόλης, σε µικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, τον Λευκό Πύργο και το ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, και αποτελούσε παραδοσιακά το κατάλυµα του πρωθυπουργού και µεγάλου µέρους του Υπουργικού Συµβουλίου κάθε χρόνο στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχει φιλοξενήσει πολλές ελληνικές και διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίµιρ Πούτιν, και διασηµότητες όπως η Φέι Νταναγουέι, ο Κόλιν Φάρελ και η Κατρίν Ντενέβ.Ρεπορτάζ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
tovima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...