Δευτέρα, Νοεμβρίου 07, 2011

«Ρήτρα» ευρώ,... ζητούν από τις επιχειρήσεις


«Ρήτρα» ευρώ ζητούν από τις επιχειρήσεις 

Συναλλαγές με μετρητά - Ούτε ένα δάνειο
Με «κοµµένη την ανάσα» παρακολουθούν οι τραπεζίτες τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επιδεινώνουν το κλίµα αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην οικονοµία, δηµιουργούν πλήγµα στην εµπιστοσύνη των καταθετών απέναντι στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και καθυστερούν τη δροµολόγηση του προγράµµατος συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της χώρας, από το οποίο θα εξαρτηθεί η βιωσιµότητα του κλάδου. «Τα πάντα είναι στον αέρα» υπογραµµίζει έµπειρο τραπεζικό στέλεχος, σηµειώνοντας ότι όσο εντείνεται η ανησυχία εξαιτίας των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην εφαρµογή της συµφωνίας της τελευταίας Συνόδου Κορυφής, θα δοκιµάζονται τα όρια αντοχής των πιστωτικών ιδρυµάτων σε καθηµερινή βάση.

«Εσπασαν» και προθεσμιακές...
∆εν ήταν λίγοι οι αποταµιευτές οι οποίοι, µετά την εξαγγελία του δηµοψηφίσµατος για την επικύρωση της δανειακής σύµβασης από τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, έσπευσαν στις τράπεζες για αναλήψεις υπό τον φόβο επιστροφής στη δραχµή. «Πρόκειται κυρίως για πελάτες µε χαµηλά υπόλοιπα που δεν ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, οι οποίοι κάθε φορά που ο Τύπος “παίζει” σενάρια χρεοκοπίας αποσύρουν τις οικονοµίες τους, για να τις επανεισαγάγουν στο σύστηµα λίγες ηµέρες αργότερα, όταν επανέρχεται η ηρεµία» τονίζει επικεφαλής του δικτύου των καταστηµάτων τράπεζας µε µεγάλο µερίδιο στη λιανική, προσθέτοντας ότι τα «µεγάλα πορτοφόλια» έχουν εγκαταλείψει τη χώρα προ πολλού.

Μπορεί το µέσο ύψος των αναλήψεων να είναι χαµηλό, ωστό σο συνολικά µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.

Η αγωνία του κόσµου για τις εξελίξεις αποτυπώθηκε και στο γεγονός ότι αρκετοί προχώρησαν τις προηγούµενες ηµέρες σε «σπάσιµο» ακόµη και προθεσµιακών καταθέσεων, επιλέγοντας την πρόωρη εκταµίευσή τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε την Παρασκευή επιστολή σε όλες τις τράπεζες, µε την οποία ζητεί καθηµερινή ενηµέρωση για την πορεία των εκροών. Με τον τρόπο αυτόν θα έχει ανά πάσα στιγµή εικόνα για την αντοχή του συστήµατος.

Από το τέλος Αυγούστου ως και τη συµφωνία των Βρυξελλών για το ελληνικό χρέος στις 26 Οκτωβρίου εκτιµάται ότι οι εκροές από τις τράπεζες ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ, από τα οποία µεγάλο µέρος κατευθύνθηκε στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών και στην εξόφληση οφειλών προς το ∆ηµόσιο, ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό κατέληξε σε θυρίδες και «σεντούκια».

Την περασµένη Τετάρτη η προοπτική ότι το ερώτηµα του δηµοψηφίσµατος θα αφορά την παραµονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη έστειλε αρκετούς καταθέτες στα γκισέ για ανάληψη των αποταµιεύσεών τους.

«Φανταστείτε τι θα γινόταν αν όντως η κυβέρνηση δεν έπαιρνε πίσω την απόφαση για προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία» σχολιάζει τραπεζικός παράγοντας, σηµειώνοντας ότι σε µια τέτοια περίπτωση «θα ήταν θέµα λίγων ηµερών η κατάρρευση από τη φυγή κεφαλαίων».

Τεχνητή στήριξη από ΕΚΤ - ELA
Το εγχώριο σύστηµα στηρίζεται αυτή τη στιγµή στη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια τα πιστωτικά ιδρύµατα κρατούνται στη ζωή από τις ενέσεις ρευστότητας µέσω του ευρωσυστήµατος, οι οποίες αναπλήρωσαν τα κεφάλαια που χάθηκαν τόσο εξαιτίας της αποσύνδεσης από τις αγορές όσο και από τη σηµαντική µείωση του ύψους των καταθέσεων. Από το τέλος του 2009 ως και τον περασµένο Αύγουστο τα υπόλοιπα στους λογαριασµούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις τράπεζες µειώθηκαν κατά 49 δισ. ευρώ στα 189 δισ. ευρώ. ∆ηλαδή, τους τελευταίους 20 µήνες τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα παρουσίασαν µέσες µηνιαίες απώλειες της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ.

Το σύστηµα στάθηκε όρθιο από τα δανεικά της ΕΚΤ, η οποία αποδεχόµενη ως εγγύηση τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου συνέχισε τη χρηµατοδότηση των τραπεζών, παρά την υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας λίγο πάνω από το καθεστώς της χρεοκοπίας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤΤΕ, το άνοιγµα του ευρωσυστήµατος στις τράπεζες της χώρας διαµορφώθηκε τον Αύγουστο λίγο πάνω από τα 93 δισ. ευρώ. Τον ίδιο µήνα ενεργοποιήθηκε και ο έκτακτος µηχανισµός της εγχώριας νοµισµατικής αρχής (ELA), µέσω του οποίου διοχετεύτηκαν στο σύστηµα άνω των 6 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος της έκτακτης βοήθειας κοντά στα 100 δισ. ευρώ.

Εξοδος κινδύνου με... οδικό χάρτη
Διαπραγματεύσεις των τραπεζιτών για μικρότερο κούρεμα των ομολόγων
Τον δικό τους οδικό χάρτη για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους και τη σταδιακή επανασύνδεσή τους µε τις αγορές, αποφεύγοντας το στάδιο της κρατικοποίησης, σχεδιάζουν αυτή την περίοδο οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Η καθυστέρηση που συνεπάγεται το ρευστό πολιτικό σκηνικό στην έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την ανταλλαγή των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου δηµιουργεί έντονο προβληµατισµό στα διοικητικά επιτελεία των τραπεζών, που εκτιµούν ότι παρά το υψηλό «κούρεµα» υπάρχει ελπίδα αν εφαρµοστεί το πρόγραµµα προσαρµογής της οικονοµίας. Εκτός από τον χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας των Βρυξελλών, οι τράπεζες αγωνιούν για το είδος της στήριξης που θα τους παρασχεθεί, αλλά και το τελικό ύψος των αποµειώσεων που θα καταγράψουν, οι οποίες µε τις πρώτες εκτιµήσεις τοποθετούνται περί τα 20 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, πιέζουν η κεφαλαιακή τους ενίσχυση να γίνει όπως και στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης µε προνοµιούχες µετοχές και όχι µε κοινές, όπως προβλέπει η πρόσφατα ψηφισθείσα ελληνική νοµοθεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα αποφύγουν την κρατικοποίησή τους, η οποία θεωρείται βέβαιη, µε δεδοµένο το ύψος των αυξήσεων που πρέπει να καλύψουν.

Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται σε συζητήσεις µε τις ενώσεις των ξένων τραπεζών για να πετύχουν µικρότερο «κούρεµα» στα οµόλογά τους, χωρίς να επηρεαστεί το τελικό ύψος συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στο πρόγραµµα της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, παζαρεύουν µικρότερη ποσοστιαία διαγραφή της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που έχουν στην κατοχή τους και την επιβολή ενός µεγαλύτερου haircut στις ξένες τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη εγγράψει το µεγαλύτερο αν όχι το σύνολο των ζηµιών στα αποτελέσµατά τους, καθώς αποτιµούν τα οµόλογα στις τρέχουσες τιµές, οι οποίες βρίσκονται ως και 65% χαµηλότερα από τις ονοµαστικές.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ BlackRock
Στην τελική φάση έχει εισέλθει η επεξεργασία των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών από τον οίκο BlackRrock, ο οποίος αναμένεται να παραδώσει στα μέσα Δεκεμβρίου πόρισμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η τελευταία θα μελετήσει τα αποτελέσματα της έκθεσης που θα συνταχθεί και θα ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε διαγραφές δανείων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές 10 δισ. ευρώ, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1, ο οποίος από το 2012 θα πρέπει να βρίσκεται στο 10%.
  tovima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...