Δευτέρα, Νοεμβρίου 07, 2011

Μαύρος χρυσός,... νότια της Κρήτης

«Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Ομως διαθέτουμε σύγχρονα «μεταλλεία» που είναι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων ΝΑ έως ΝΔ της Κρήτης και οι γεωλογικοί σχηματισμοί νότια της νήσου, που περικλείουν στερεό αέριο (υδρίτες) και που μετά 5ετία έως 10ετία ένα μέρος του θα είναι εκμεταλλεύσιμο».
Αντ. Φώσκολος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης: Με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων, η χώρα μας θα μετατραπεί από κράτος - διακομιστή και καταναλωτή σε κράτος - παραγωγό 
Αντ. Φώσκολος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης: Με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων, η χώρα μας θα μετατραπεί από κράτος - διακομιστή και καταναλωτή σε κράτος - παραγωγό Τα παραπάνω υποστήριξε ο ομότιμος καθηγητής
του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντώνης Φώσκολος, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Το θέμα ήταν η γεωοικονομική και γεωστρατηγική σημασία των σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης για την ελληνική οικονομία και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον κ. Φώσκολο, η αξιολόγηση γεωλογικών, γεωχημικών και λοιπών γεωστοιχείων, που έχουν δημοσιευθεί κυρίως από ξένους επιστήμονες, μας υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και ειδικότερα εντός της Μεσογειακής Ράχης, έκτασης περίπου 80.000 km2, με μεγάλο μέρος τους να βρίσκονται εντός της ελληνικής ΑΟΖ. Τα στοιχεία αυτά είναι:
Τα στοιχεία
- Η γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής όπως προκύπτει από δημοσιευμένες εκτεταμένες ερευνητικές εργασίες ξένων ιδρυμάτων και ερευνητών, σε συνδυασμό με τις γεωφυσικές σεισμικές έρευνες που έχουν ήδη εκτελεστεί.
- Η ύπαρξη ενεργών λασποηφαιστείων που εκλύουν φυσικό αέριο. Ενα μέρος του εμφανίζεται υπό μορφή φυσαλίδων, ενώ το υπόλοιπο έχει μετατραπεί σε υδρίτες (gas hydrate mounds).
- Η ύπαρξη ενεργών συστημάτων παραγωγής υδρογονανθράκων σε μεγάλα βάθη, όπως διαπιστώνεται από τις αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα ιζημάτων, τα οποία λήφθηκαν από πυρήνες γεωτρήσεων νότια της Κρήτης του προγράμματος ODP (Ocean Drilling Program).
- Η ύπαρξη εντός της Μεσογειακής Ράχης επιμέρους Συμπλεγμάτων Επαυξητικών Πρισμάτων (Accretionary Prism Complexes). Διεθνώς, όπου έγιναν έρευνες εντός τέτοιων συμπλεγμάτων, ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
- Η ύπαρξη ενεργών λασποηφαιστείων νότια της Κρήτης που εκλύουν μεθάνιο πυρολιτικής προέλευσης.
Στερεό αέριο
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, «ξένες επιστημονικές δημοσιεύσεις εκτιμούν ότι στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, εντός της ελληνικής ΑΟΖ, στους γεωλογικούς σχηματισμούς μιας έκτασης 60.000 Km2, περικλείεται στερεό αέριο (υδρίτες) του απίστευτου μεγέθους των 30 τρισ. m3. «Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια θα είναι δυνατή η οικονομική ανάκτηση ενός μέρους του με βάση τις εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες».
«Τελικά», αναφέρει ο κ. Φώσκολος, «τα επιστημονικά ερωτήματα που τίθενται δεν είναι πλέον αν υπάρχουν στο Λυβικό Πέλαγος ιζήματα μεγάλου πάχους ή συστήματα γένεσης/παραγωγής υδρογονανθράκων ή καλύμματα (Cap Rock), διότι αυτά είναι διαπιστωμένα, αλλά πού είναι οι θέσεις των στρωματογραφικών ή τεκτονικών παγίδων για την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Την απάντηση θα δώσουν σύντομα τα σεισμικά ανάκλασης υψηλής ευκρίνειας που θα εκτελεστούν στην περιοχή αυτή στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η ελληνική κυβέρνηση».
Ακόμα, ο καθηγητής υποστήριξε πως «με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ΝΔ έως ΝΑ της Κρήτης η χώρα μας θα μετατραπεί από κράτος - διακομιστή και καταναλωτή υδρογονανθράκων σε κράτος - παραγωγό».
enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...