Τρίτη, Νοεμβρίου 01, 2011

«Μαύρη τρύπα» 2,5 δισ. ευρώ,... στα έσοδα του κράτους


«Μαύρη τρύπα» 2,5 δισ. ευρώ στα έσοδα του κράτους 

Αύξηση κατά 7% των δαπανών σε σύγκριση με πέρυσι
Στα ύψη έχει εκτοξευθεί το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου καθώς αυτό διαμορφώθηκε σε 19,16 δισ. ευρώ έναντι 16,65 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Κάτω από τη βάση βρίσκονται και τα έσοδα του κράτους αφού το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 34,98 δισ. ευρώ έναντι 36,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Δηλαδή πτώση κατά 4,2% ή σε απόλυτα νούμερα «μαύρη τρύπα» στα έσοδα περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Από την άλλη, αυξημένες είναι και οι πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισμού κατά 2,9% ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι τόκοι τότε συνολικά οι δαπάνες εκτοξεύονται πάνω από το 7% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εννεαμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 39,2% ή κατά 529 εκατ. € σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2010.

Στο υπουργείο Οικονομικών δηλώνουν ότι «η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015».

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του εννεαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Κατά το ίδιο διάστημα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 7,0% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:
• στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.380 εκατ. ευρώ
• στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.862 εκατ. ευρώ,
• στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 306 εκατ. ευρώ και
• στα νοσοκομεία κατά 834 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 134 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 2.9% ή κατά 1.050 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 471 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 1.307 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 306 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 700 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 35,1% ή 1.906 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης - κατά τον ορισμό του ESA95 - που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.
  tovima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...