Τετάρτη, Οκτωβρίου 12, 2011

Bullyingwood…


thumb

O ευγενέστατος μαχαραγιάς Πολ Τόμσεν άφησε 10 ρουπίες πά­νω στο γραφείο του Γιώργου Βραχμαπουτρουμάνη για τον κόπο που έκανε να στενογραφήσει τη λίστα με τα επιπλέον πρόσθετα και συμπληρω­ματικά μεταεπικαιροποιημένα μέτρα που θα χρειαζόταν να ληφθούν άμεσα στη χώρα προκειμένου να μη σκάσει η επαπειλούμενη οικονομική βόμβα στην καρδιά της Νέας Βομβάης (παλαιάς Αθήνας). Ύστερα τον χαιρέτισε με μια ελαφρά κλίση της κεφαλής και σμίξιμο των παλαμών στο ύψος του server (του είχε μεταμοσχευτεί server κατόπιν εγ­χείρησης ανοιχτού modem, εκεί όπου οι κοινοί τεχνοκράτες έχουν το μικρο­τσίπ τους) και αναχώρησε εσπευσμένα για το Μαντείο του Δελχί. Διαπραγμα­
τευόταν την πώλησή του σε κάτι Γερμα­νούς. Ο Γιώργος Βραχμαπουτρουμάνης κατέβασε τα μάτια μέχρι να βγει ο αξιωματούχος από τον χώρο και ύστερα, με τρεμάμενη φωνή και σπαστά ινδικά, ανέγνωσε δυνατά τα νέα αιτήματα προ­κειμένου να τα μεταφέρει λίγο αργότε­ρα, χωρίς σαρδάμ, στον προϊστάμενό του, ήτοι στον επικεφαλής της φυλής των Σιχ(αμένων):
1) Να καταργηθούν άμεσα τα μπάνια του λαού, τόσο τα υπαίθρια όσο και τα ενδοοικιακά, και να καθιερωθεί το μαζι­κό ξεβρόμισμα στον ποταμό Γάγγη, στις όχθες του οποίου θα μεταβαίνουν ελεύ­θερα οι Έλληνες πολίτες με δικά τους έξοδα. Όσοι ντρέπονται να τσιτσιδωθούν στα μπαιν-μιξτ μπορούν να αναμέ­νουν την περίοδο των μουσώνων και να κάμουν ντους στην τροπική καταιγίδα.
2) Αφού πρώτα εισπραχθεί το ΤΑΠ από όλους ανεξαιρέτως τους ιδιοκτήτες κα­τοικιών, να απαλλοτριωθούν (με το ζημι­ωμένο) άπασες οι κατοικίες από το ελλη­νικό κράτος και να παραχωρηθούν αντ’ αυτών στους πολίτες ατομικές κούτες στην Καλκούτα, όπου θα μπορούν να δια­βιούν και να φιλοσοφούν ανέτως και κα­τά μόνας, όπως ο Διογένης στο πιθάρι.
3) Να βγει άτυπα η χώρα από το ευρώ και από τη ρουπία και να εισαχθεί η χα­ρουπία.
4) Να ξυριστούν όλοι οι Έλληνες γουλί (ριζικό haircut), προκειμένου αφενός να μοιάσουν στον Μαχάτμα Γκάντι (look που πάει γάντι με τη λιπόσαρκη εμφάνι­ση) και αφετέρου να δράσουν προληπτικά εναντίον της επερχόμενης ψείρας.
5) Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δουνουτοκρατίας και επικεφαλής τον τίγρη της Βεγγάλης Βαγγέλη Βενιζέλο, να ρι­χτεί στην πυρά με τα ξώφυλλα, στο Σύνταγμα, το άσεμνο έργο: «Σύνταγμα της Ελλάδος». Εάν υπάρξει αντίλογος και ισχυριστούν κάποιοι ότι θα κινδυνέψει να λαμπαδιάσει ο Πολυεθνικός Κήπος του Ζαππείου (που είναι και προς πώ­ληση), ας καταφύγουν οι αρμόδιοι στη συμβολική τελετή του απαγχονισμού. Έτσι το βδελυρό αυτό πόνημα θα πά­ψει να αναθεωρείται και θα αρχίσει να αιωρείται. Για ακόμα πιο εξεζητημένα γούστα, υπάρχει και η λύση της καλοτροχισμένης λαιμητόμου. (Να κοπεί το σύνταγμα μορταδέλα)…
6) Για την ενίσχυση των κρατικών εσό­δων, να δημευτούν όλα τα βρέφη της κλάσης 2011-2012 και να διατεθούν έναντι αδράς αμοιβής σε άτεκνα, μη ρατσιστικά ζευγάρια του δυτικού κόσμου. Το μέτρο δύναται να ισχύσει αναδρομι­κά και για την κλάση 2010-2011 εφό­σον δεν ενοχλεί τους εύπορους Δυτι­κούς το γεγονός ότι τα βρέφη θα έχουν ήδη προσλαμβάνουσες από τη συνανα­στροφή τους με τους ιθαγενείς γονείς τους. Εν ανάγκη, η ελαττωματική αυτή σειρά μπορεί να πωληθεί σε οικονομι­κότερη τιμή.
7) Να καταργηθεί ο θεσμός της συγγέ­νειας α’ βαθμού προκειμένου να γίνει δυνατή η άμεση κληροδότηση περιου­σιακών στοιχείων, από παππούδες και γονείς, σε μέλη της τρόικας.
8) Να νομιμοποιηθεί και να καταχωρι­στεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Σύσταση Εθνικής Εταιρείας Δολοφόνων Συνταξιούχων για λόγους Εθνικού Ελ­λείμματος και ισοζυγίου. Πρόεδρος του Δ.Σ., λόγω του εγνωσμένου know how του, θα κληθεί να αναλάβει ο Χρήστος Παπαδόπουλος.
9) Να καταργηθεί η επωνυμία «Hellas» της χώρας και να εισαχθεί η παρεμφε­ρής «Hellass» προκειμένου να αντιλαμ­βάνονται υποσυνείδητα οι απανταχού επενδυτές ότι επενδύοντας στην Ελλά­δα επενδύουν… to hell’s ass (στου δια­όλου τον κ…).
10) Το 99% των Ελλήνων που εκ των πραγμάτων θα κληθεί να αλλάξει επάγγελμα, να επιδοθεί σε εναλλακτικές καλλιέργειες ινδικής κάνναβης. Για την απότιση μάλιστα του δέοντος φόρου τιμής προς την κατεχόμενην Πάφον, η πρωτεύουσα την Ελλάδας μπορεί να με­τονομαστεί από Νέα Βομβάη σε Μπάφον (βαριά ένρινη σνιφαρισμένη κυπρι­ακή προφορά) και να αποκτήσει εκτός από το όνομα και την χάριν...
Για την τήρηση όλων των παραπάνω δεσμεύονται αποκλειστικά τα μέλη της Κυβέρνησης των Σιχ(αμένων) που έχουν την έδρα τους στην Σρι (μα)Λάνκα…
Ευχαριστούμε
Οι τροϊκανοί μαχαραμοφάηδες


tzenh2@lycos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...