Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2011

Κύπρος: Προωθεί νόμους,... για κρατικοποίηση τραπεζών


Κύπρος: Προωθεί νόμους για κρατικοποίηση τραπεζών 

Για προστασία του τραπεζικού συστήματος σε περιόδους κρίσης
Νόμους που θα επιτρέπουν την κρατικοποίηση των τραπεζών σε περίπτωση ανάγκης προωθεί η κυπριακή κυβέρνηση.
  Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου έστειλε χθες στις τράπεζες τα προσχέδια των νόμων «Περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος του 2011» και του
«Περί Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμος του 2011» που αποσκοπούν στη δημιουργία της θεσμικής
ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
υποδομής για προστασία του τραπεζικού συστήματος σε περιόδους κρίσης και εναρμονίζονται με σχετικές επισημάνσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Το πρώτο νομοσχέδιο καλύπτει τις τράπεζες που έχουν συσταθεί στην Κύπρο περιλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εκτός Κύπρου, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί σε άλλη χώρα και λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, τα συνεργατικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες.
Στόχος είναι η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κρίσεων από μέρους του κράτους για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε συστημικός κίνδυνος κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στις περιπτώσεις παραχώρησης δανείων ή εγγυήσεων το κράτος θα δικαιούται εξασφαλίσεων από μέρους του ιδρύματος.
Η παρέμβαση του κράτους συνίσταται στην παραχώρηση δανείων, στην παραχώρηση εγγυήσεων ή ενίσχυση των κεφαλαίων των ιδρυμάτων. Στις περιπτώσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων η κυβέρνηση γίνεται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο συνιδιοκτήτης του ιδρύματος λόγω ανάκτησης από το κράτος μέρους του μετοχικού του κεφαλαίου. Μια από τις πρόνοιες του υπό ετοιμασία νομοσχεδίου που αναμένεται να συζητηθεί είναι η δυνατότητα που δίνει στο κράτος να μπορεί να αντικαταστήσει τη διεύθυνση και να διορίζει εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια. Ο νόμος θα ενεργοποιείται μετά από συνεννόηση του υπουργείου Οικονομικών με την εποπτική αρχή που υπάγεται το κάθε ίδρυμα.
 Το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, το οποίο θα αποκτήσει μέχρι το 2025 κεφάλαια ίσα με το 5% του ΑΕΠ της Κύπρου. Βασική πρόβλεψη είναι η επιβολή ετήσιου τέλους τακτικής συνεισφοράς η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% των ετήσιων καθαρών κερδών του πιστωτικού ιδρύματος. Το σύνολο της τακτικής και συμπληρωματικής συνεισφοράς δεν θα υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου των καθαρών κερδών του πιστωτικού ιδρύματος τα τελευταία τρία χρόνια.
tovima
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...