Δευτέρα, Οκτωβρίου 31, 2011

Συγχωνεύονται τρεις Οργανισμοί,... του Υπουργείου Παιδείας

 Οι συγχωνεύσεις των ΕΟΠΠ, ΕΚΕΠΙΣ και ΕΚΕΠ θα επιτύχουν σύμφωνα με το Υπουργείο σημαντική εξοικονόμηση πόρων. 
Οι συγχωνεύσεις των ΕΟΠΠ, ΕΚΕΠΙΣ και ΕΚΕΠ θα επιτύχουν σύμφωνα με το Υπουργείο σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Στην συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγχωνεύσεις έγιναν με κριτήριο “τη συγκέντρωση δυνάμεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα με στόχο την υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική και στην Πιστοποίηση Δομών και Προσόντων. Tο Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε συγχωνεύσεις φορέων που εκτός των άλλων, επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων”.
Ο νέος ενιαίος φορέας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), θα έχει τρεις διακριτές κατευθύνσεις:
  • Πιστοποίηση Εισροών
  • Πιστοποίηση Εκροών
  • Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας.
Ο ενοποιημένος φορέας, εφαρμόζοντας το ενιαίο Πλαίσιο Ποιότητας για τη Διά Βίου Μάθηση, μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία στις πολιτικές που καλείται να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να εφαρμόσει. Ο φορέας  θα αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και το συνδετικό κρίκο του Υπουργείου Παιδείας με τα παραγωγικά Υπουργεία.

24h NewsRoom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...