Δευτέρα, Οκτωβρίου 31, 2011

Τα επώδυνα µέτρα,... της Δευτέρας


Τα επώδυνα µέτρα της Δευτέρας 

Ελεγχος 1.700 Ελλήνων µε τη µεγαλύτερη ακίνητη περιουσία
Στην αυστηρή εφαρµογή των µέτρων του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος που ακόµη δεν έχει υλοποιηθεί και σε νέα µέτρα που θα ληφθούν αν ο προϋπολογισµός πέσει έξω λόγω της µεγάλης ύφεσης που βλέπει η τρόικα και φοβάται η κυβέρνηση για το 2012 θα κριθεί η επιτυχία της «τελευταίας ευκαιρίας» µε το µεγάλο «κούρεµα» που έδωσαν οι ευρωπαίοι στην Ελλάδα για να βγει από τον κατήφορο των ελλειµµάτων.

Την ώρα που γίνονταν οι διαπραγµατεύσεις για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους στις Βρυξέλλες η τρόικα έστειλε στην κυβέρνηση κατάλογο µε τις 31 «δράσεις σε προτεραιότητα» µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Οπως είπε προχθές ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλος επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, «αποτελούν την προϋπόθεση για να πετύχει το νέο πρόγραµµα». Μάλιστα η εφαρµογή των οκτώ από τα µέτρα που περιλαµβάνονται στη λίστα της τρόικας αφορά µειώσεις συντάξεων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και ψαλίδισµα παροχών υγείας στα «ευγενή Ταµεία» και τοποθετείται χρονικά πριν από την καταβολή της έκτης δόσης της βοήθειας του πρώτου µνηµονίου το οποίο πλέον εκπνέει.

Τα µέτρα αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία καθώς τα ασφαλιστικά ταµεία χάνουν µεγάλο µέρος της περιουσίας και των εσόδων τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει αποφασιστεί να ενισχυθούν από τον προϋπολογισµό µε πρόσθετα κονδύλια 1,5 δισ. ευρώ – πέραν της τρέχουσας κρατικής χρηµατοδότησης – προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες ανάγκες του 2012.

Τα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση των δαπανών των Ταµείων και στην εξεύρεση νέων πόρων είναι τα εξής:

1. Η άµεση έκδοση υπουργικής απόφασης για τη µείωση των συντάξεων του ΝΑΤ και του ΟΤΕ σε ποσοστό ως 40% για τους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών.

2. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισµένους στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Ασφαλισµένων (ΕΤΑΑ), που είναι το ενοποιηµένο Ταµείο των νοµικών, των γιατρών και των µηχανικών. 3. Η µείωση-εναρµόνιση του επιπέδου παροχών υγείας των Ταµείων των Επιστηµόνων που συγχωνεύθηκαν στο ΕΤΑΑ. Για τις τράπεζες η τρόικα ζητεί:

1. Να προχωρήσουν οι θεσµικές και οργανωτικές µεταρρυθµίσεις (τις οποίες έχει συµφωνήσει µε την κυβέρνηση αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί) στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων.

2. Να επικαιροποιηθεί άµεσα το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ και να ολοκληρωθεί η «κεφαλαιοδότησή» της.

3. Να καταρτιστεί σχέδιο δράσης και να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα για τον διαχωρισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τελικό στόχο να ιδιωτικοποιηθεί η «τράπεζα δανείων» που θα δηµιουργηθεί.

Για τη φορολογική πολιτική η τρόικα υποδεικνύει στην κυβέρνηση τα εξής:

1.
Να κληθούν άµεσα για έλεγχο οι 1.700 φορολογούµενοι (φυσικά πρόσωπα) µε τη µεγαλύτερη ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές θεω ρούν ότι στα ακίνητα έχει τοποθετηθεί το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων που δεν φορολογήθηκαν και των αδήλωτων πόρων της παραοικονοµίας στη χώρα µας.

2. Να προχωρήσει στην αλλαγή της φορολογίας των ελεύθερων επαγγελµατιών µε το φορολογικό νοµοσχέδιο.

3. Να κλείσει άµεσα τις 31 ∆ΟΥ για τις οποίες αποφάνθηκε ότι δεν έχουν αντικείµενο και πρέπει να απορροφηθούν από άλλες και εντός του 2012 να κλείσουν όλες οι µικρές περιφερειακές ∆ΟΥ.

4
. Να απολυθούν όλοι οι έφοροι που δεν πιάνουν τους στόχους είσπραξης των εσόδων.

5. Να γίνει γενική ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο ∆ηµόσιο.

6. Να λειτουργήσουν τα φορολογικά δικαστήρια.

Κρίσιµες για την επιστροφή της οικονοµίας στην ανάπτυξη θεωρούνται οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν ατονήσει και συγκεκριµένα:

1. Η πλήρης απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων.

2. Η ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών προκειµένου να πέσουν οι τιµές.

3. Οι ιδιωτικοποιήσεις και η πώληση κρατικής περιουσίας.

Οπως εξηγεί µιλώντας στο «Βήµα» κορυφαίος παράγοντας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η νέα συµφωνία βοήθειας προς την Ελλάδα στηρίζεται στην αρχή των «ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Πρέπει να γίνει σε όλους σαφές ότι άλλα λεφτά δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Το 2012, αν δεν πιάσεις τα έσοδα που προβλέπονται στον προϋπολογισµό, τελείωσες, δεν θα µπορείς να καλύψεις τις βασικές ανάγκες: µισθούς, συντάξεις και δαπάνες λειτουργίας του κράτους».

Ο προϋπολογισµός πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τη δεύτερη εβδοµάδα του Νοεµβρίου.

Τα οκτώ βήματα
1. Υλοποίηση των 8 πρώτων μέτρων του προγράμματος (prior actions)

2. Εκταμίευση της έκτης δόσης

3. Συστηματική εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος

4. Σύσταση ειδικής ομάδας για διαρθρωτικές αλλαγές

5. Νέο εθνικό φορολογικό σύστημα

6. Ψήφιση προϋπολογισμού 2012

7. Ολοκλήρωση του PSI («κουρέματος»)

8. Αύξηση επιπέδων ρευστότητας στην οικονομία
tovima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...