Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2011

Ελληνες μάνατζερ: «Μάλλον,... θα πτωχεύσουμε»


Ελληνες μάνατζερ: «Μάλλον θα πτωχεύσουμε»

Απαισιόδοξο για τη σωτηρία της χώρας δηλώνει ένα στα δύο στελέχη επιχειρήσεων
Τη χρεοκωπία της Ελλάδας προβλέπει ένας στους δύο μάνατζερ
Βουτιά του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών για την ελληνική οικονομία κατέγραψε η η 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται στους Διευθύνοντες Συμβούλους/Γενικούς Διευθυντές των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.
ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 06/10/2011 έως 17/10/2011. Το 50% των διευθύνοντων συμβούλων ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύει ότι η χώρα θα αναγκαστεί να πτωχεύσει, ενώ το 33% ότι η κρίση θα ξεπεραστεί χωρίς πτώχευση. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των CEOs που δεν εξέφρασε γνώμη και ανήλθε σε 17%.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) , ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με την κατάργηση ή όχι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και επιπλέον για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα. Σχετικά με την κατάργηση της ΕΓΣΣΕ και την άρση του κατώτερου ορίου μισθών στον ιδιωτικό τομέα, το 50% των CEOs θεωρεί ότι δεν πρέπει να καταργηθεί, το αντίθετο πιστεύει το 45%, ενώ 5% δεν εξέφρασαν γνώμη.

Αξιόλογη είναι η διαφοροποίηση στις απαντήσεις ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης. Το ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι η ΕΓΣΣΕ πρέπει να καταργηθεί διαμορφώνεται σε 60% για τη βιομηχανία, 44% για το εμπόριο και 38% για τις υπηρεσίες.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 201 σημείωσε νέα πτώση στις 81 μονάδες επηρεαζόμενος αρνητικά από την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την επιλογή βιώσιμου σχεδίου επίλυσης της ελληνικής κρίσης χρέους, καθώς και τις δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρουσίασε μικρή μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 71 μονάδες, αλλά αρκετά υψηλότερη ήταν η πτώση του δείκτη προσδοκιών στις 91 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2011:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε νέα πτώση στις 93 μονάδες. Μόνο το 2% των CEOs πιστεύουν ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι καλύτερες σε σχέση με ένα έτος πριν. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενέστερη αυξήθηκε σε 98% έναντι 93% το προηγούμενο τρίμηνο. Ανάλογες είναι οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά, γεγονός που αποτυπώνεται στη σημαντική μείωση του δείκτη στις 103 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί μέσα στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 71% έναντι 51% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο και επανήλθε στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2011. Υψηλότερη ήταν η μεταβολή του δείκτη στη βιομηχανία έναντι των εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ στις υπηρεσίες παρουσίασε οριακή άνοδο. Επιδείνωση καταγράφηκε στις προσδοκίες των CEOs για την πορεία του κλάδου τους ένα έτος μετά, με νέα πτώση του δείκτη στις 100 μονάδες. Περισσότερο απαισιόδοξοι για τον κλάδο τους εμφανίζονται οι CEOs των βιομηχανιών και υπηρεσιών έναντι των εμπορικών επιχειρήσεων.

Μετά από τρία συνεχόμενα τρίμηνα αισιόδοξου κλίματος για την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, οι CEOs δεν αξιολογούν θετικά την οικονομική κατάσταση στο τρίτο τρίμηνο του 2011, γεγονός που αποτυπώνεται στην πτώση του δείκτη στις 52 μονάδες έναντι 54 του προηγούμενου τριμήνου. Επιδείνωση σημείωσαν οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος. Ο δείκτης σημείωσε νέα πτώση στις 92 μονάδες έναντι 103 του προηγούμενου τριμήνου. Ωστόσο, ο δείκτης των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων παρουσίασε οριακή άνοδο κατά μία μονάδα δείχνοντας ότι οι CEOs πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση των εταιρειών που διοικούν δεν θα επιδεινωθεί το επόμενο έτος.

Ο δείκτης τρεχουσών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου έναντι του προηγούμενου έτους, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο στις 72 μονάδες. Σημαντικότερες είναι οι διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος, όπου ο δείκτης εμφανίζει μείωση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οριακή άνοδο στις μεγάλες και αρκετά υψηλότερη στις πολύ μεγάλες. Αρνητικές είναι οι προσδοκίες για την εξέλιξη των επενδύσεων το επόμενο έτος διαμορφώνοντας τον δείκτη στις 81 μονάδες. Οι βιομηχανίες διαφοροποιούνται με μικρή άνοδο του δείκτη έναντι των υπολοίπων τομέων όπου καταγράφηκε αξιόλογη πτώση.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε στις 47 μονάδες έναντι 53 το προηγούμενο τρίμηνο. Σημαντική είναι η μείωση του δείκτη για τις βιομηχανίες, μικρότερη η πτώση στο εμπόριο, ενώ στις υπηρεσίες παρέμεινε σταθερός. Ο δείκτης προσδοκιών συνέχισε την καθοδική του πορεία από 90 μονάδες σε 79. Σημαντική είναι η διαφοροποίηση των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων ο δείκτης των οποίων σημείωσε άνοδο, έναντι μείωσης στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες.Δήλωση Μιχάλη Παγίδα, Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ
Για την πορεία του ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index ο Μιχάλης Παγίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣΕ, δήλωσε:

«Ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος καταγράφει η νέα έρευνα CEO Index. Χαρακτηριστικό είναι ότι 7 στους 10 CEOs πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί το 2012. Το γενικότερο κλίμα απαισιοδοξίας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα θα αναγκαστεί να πτωχεύσει, ενώ 6 μήνες πριν περισσότεροι από τους μισούς θεωρούσαν ότι μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής είχε απομακρυνθεί ο κίνδυνος χρεοκοπίας, όπως είχε καταγράψει η αντίστοιχη έρευνα CEO Index.
Από την ύφεση περισσότερο φαίνεται ότι πλήττονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς οι CEOs των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα, τις προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας που διοικούν, τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου καθώς και την πορεία της απασχόλησης.»

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου
Για την πορεία του ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP και Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, δήλωσε:

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος συνέχισε το 3ο τρίμηνο του 2011 την καθοδική του πορεία σημειώνοντας νέα πτώση στις 81 μονάδες έναντι 89 του προηγούμενο τριμήνου. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ το 71% των CEOs πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι ακόμη χειρότερη σε 1 χρόνο, το 67% των CEOs προβλέπει ότι στον επόμενο χρόνο η οικονομική κατάσταση των εταιρειών που διοικούν θα είναι ίδια ή καλύτερη, άρα θα αντέξουν στην κρίση. Σχετικά με την κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την άρση του κατώτερου ορίου μισθών για τον ιδιωτικό τομέα, είναι αξιοσημείωτο ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσοστό των CEOs που συμφωνούν από αυτό που διαφωνούν. Τέλος θα πρέπει να προβληματίσει ότι 1 στους 2 CEOs πιστεύει ότι λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης η χώρα θα αναγκαστεί να πτωχεύσει, ενώ μόλις 1 στους 3 αισιοδοξεί ότι η κρίση θα ξεπεραστεί χωρίς πτώχευση.»

  tovima

www.careerjet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...