Κυριακή, Οκτωβρίου 16, 2011

Ανησυχία φαρμακοποιών,... για την τύχη του ΕΟΦ

Εντονη ανησυχία και αντίθεση στη διαρκή υποβάθμιση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων εξέφρασε η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ), ο επιστημονικός φορέας των φαρμακοποιών που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με την ΠΕΦ, ο ΕΟΦ είναι η κατ' εξοχήν ανεξάρτητη, αυτοτελής οικονομικά και εξειδικευμένη επιστημονικά υπεύθυνη κρατική αρχή σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση και χρήση των προϊόντων αρμοδιότητάς του και δραστηριοποιείται σε ένα πλαίσιο πλήρως εναρμονισμένο με την Ε.Ε.
Χαρακτηρίζοντας την προωθούμενη συγχώνευση του ΕΟΦ με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ ως απαράδεκτη, άνευ ουσιαστικού αντικειμένου και δυνητικά επιζήμια για την δημόσια υγεία, η διοίκηση της ΠΕΦ σημείωσε πως και τα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. διαθέτουν ένα διακριτό Οργανισμό Φαρμάκων και πως η συγχώνευση των δύο φορέων, το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι δυσχέρεια και καθυστερήσεις στις εξειδικευμένες λειτουργίες και δραστηριότητες του ΕΟΦ.
Η ΠΕΦ κατήγγειλε τη συνεχή αποδυνάμωση του ΕΟΦ με τη μη αναπλήρωση του συνταξιοδοτουμένου προσωπικού, σημείωσε πως υπηρετούν σε αυτόν πολύ λιγότεροι υπάλληλοι έναντι οποιουδήποτε αντίστοιχου Οργανισμού της Ε.Ε. και ζήτησε την εξαίρεση του Οργανισμού από την εργασιακή εφεδρεία.
Παράλληλα, η ένωση σημείωσε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση και καλύτερη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του ΕΟΦ για:
- τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης,
- την ανάληψη καθηκόντων κράτους - μέλους αναφοράς στην Ε.Ε.,
- τη διεξαγωγή αξιόπιστων κλινικών μελετών,
- την επιτάχυνση των διαδικασιών και άλλων δραστηριοτήτων, που θα βοηθήσουν τη χώρα μας να εξέλθει από τη δυσμενή κατάσταση που έχει περιέλθει.
naftemporiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...