Τετάρτη, Οκτωβρίου 12, 2011

Κατσέλη: «Η μείωση μισθών,... θα εκτινάξει την ύφεση στο 5%»


Κατσέλη: «Η μείωση μισθών θα εκτινάξει την ύφεση στο 5%» 

«Διπλάσια ύφεση το 2012 από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού»
Αποστάσεις από την περαιτέρω μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαιτέρως τρων κατώτατων αμοιβών, λαμβάνει η πρώην υπουργός Εργασίας κυρία Λούκα Κατσέλη.

«Η απότομη μείωση των μισθών θα οδηγήσει σε μείωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προïόντος, που θα ενδέχεται να φθάσει και το 6,26%» υπογραμμίζει σε ενημερωτικό σημείωμα που διένειμε η βουλευτής του ΠαΣοΚ. «Κάτι τέτοιο», σημειώνει «θα εκτινάξει την ύφεση το 2012 στο 5% αντί του 2,5% που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού».
Η κυρία Κατσέλη στο συγκεκριμένο σημείωμα αναλύσει τις επιπτώσεις των μέτρων για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και τονίζει τα εξης:

Η κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που οδηγεί σε υπερίσχυση της επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας έναντι της κλαδικής ή της ομοιοεπαγγελματικής σε περίπτωση συρροής, που νομοθετείται με την παράγραφο 5 του άρθρου 37, σε συνδυασμό με την ικανότητα σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων όχι μόνο από αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, αλλά και από ενώσεις προσώπων (παρ. 1 άρθρου 37), σηματοδοτεί τη δυνατότητα για ανεξέλεγκτες και απότομες μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα που μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Μία τέτοια εξέλιξη οδηγεί σε δραματικές μειώσεις στους ήδη μειωμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς χιλιάδων εργαζομένων, και θα βαθύνει ακόμα περισσότερο την ύφεση το 2011 όσο και το 2012.

Σήμερα, περίπου 1,9 εκατ. εργαζόμενοι σε τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, ο επισιτισμός, το εμπόριο, οι κατασκευές, ο χρηματοπιστωτικός τομέας κ.ά., καλύπτονται από επιχειρησιακές, κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κλαδικές συμβάσεις, οι αμοιβές στον κλάδο εμπορίου-πωλητές κυμαίνονται από 860,64 ευρώ (εισαγωγικός μισθός) έως 1.467 ευρώ (33 έτη εργασίας), δηλαδή η απόκλιση από τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ κυμαίνεται από 16,37% έως 69,41%. Αντίστοιχα, στον κλάδο των τραπεζών, οι αντίστοιχες αποκλίσεις κυμαίνονται από 26% έως 28,3%.

Ακολουθούν παραδείγματα με τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ (χωρίς την επίδραση πολλαπλασιαστή) όταν οι μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα της κινηθεί στο 10%, 20% και 30%.

• Εάν η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα είναι της τάξης του 10% (σενάριο 1), τότε υπολογίζεται ότι η μισθολογική δαπάνη θα μειωθεί κατά 4,5 δις ευρώ. σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε μείωση 2,09% του ΑΕΠ.

• Εάν η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα είναι της τάξης του 20% (σενάριο 2), τότε υπολογίζεται ότι η μισθολογική δαπάνη θα μειωθεί κατά 9 δις ευρώ. σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε μείωση 4,17% του ΑΕΠ.

• Εάν η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα είναι της τάξης του 30% (σενάριο 3), τότε υπολογίζεται ότι η μισθολογική δαπάνη θα μειωθεί κατά 13,5 δις ευρώ. σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε μείωση 6,26% του ΑΕΠ.

• Η απότομη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα επομένως από 10-30%, θα αφαιρέσει σύμφωνα με υπολογισμούς 4,5-13,5 δις ευρώ από την Ελληνική οικονομία, δηλαδή μείωση κατά 2,09-6,26 τοις εκατό του ΑΕΠ. Επομένως, η ύφεση που προβλέπεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2012 (-2,5%) θα ξεπεράσει με συντηρητικές εκτιμήσεις το -5%.

  tovima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...