Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2011

218 εκατ. ευρώ "πέταξαν",... σε ένα 8μηνο

Αποεπένδυση 218 εκατ. ευρώ στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις επενδύσεις ξένων κατοίκων στην χώρα μας
Όπως αναφέρουν τα "Νέα", σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 8μηνο οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 1,4 δισ. ευρώ έναντι καθαρής εκροής 269 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2010. Ειδικότερα, η καθαρή εκροή κεφαλαίων κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ και οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα εμφάνισαν καθαρή εκροή (αποεπένδυση) που ανήλθε σε 218 εκατ. ευρώ.
ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 11,3 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 18,1 δι. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων κυρίως λόγω μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 20,6 δισ. ευρώ και δευτερευόντως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε παράγωγα εξωτερικού κατά 631 εκατ. ευρώ και της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 164 εκατ. ευρώ.
Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 10,0 δισ. ευρώ και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 94 εκατ. ευρώ.
Στην κατηγορία των "λοιπών" επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 26,5 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 34 δισ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2010) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 31,5 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 32,1 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος ακαθάριστος δανεισμός βάσει του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε σε 33,4 δισ. ευρώ.
Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού κατά 1,9 δισ. ευρώ καθώς και από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 2,8 δισ. ευρώ (εκροή).
Τον Αύγουστο του 2011 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εκροή 91 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος σημείωσαν καθαρή εκροή 29 εκατ. ευρώ, επίσης χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.
news247

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...